Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Butiksskilte.com. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem køber og Butiksskilte.com.

 

Leveringstidspunkt og transport
Levering af varer fra Butiksskilte.com anses for sket, når kunden har fået varen udleveret. Alle bestillinger sendes med Post Danmark, hvis ikke andet er aftalt særskilt mellem køber og Butiksskilte.com. Dette betyder at varene sendes indenfor 1-4 dage efter modtaget ordre. Levering på købers adresse i Danmark, vil derfor normalt ske indenfor 5 dage. Oplyste leveringstidspunkt er vejledende og kan således fraviges.

Risikoen for varerne
Risikoen for varer bestilt i vor WEBSHOP overgår til køber når fortrydelsesretten efter 14 dage fra modtagelsen er udløbet. Er varen blevet beskadiget eller forringet, efter at køberen har fået den i hænde, bevarer han sin fortrydelsesret, hvis beskadigelsen eller forringelsen ikke skyldes uagtsomhed eller manglende omsorg fra hans side.
Husk at gemme original emballagen, da varen ved evt. reklamation eller skader skal returneres i original emballage.

Reklamation
Eventuelle fejl eller mangler ved produkter/varer leveret fra Butiksskilte.com, skal påberåbes inden 14 dage efter, at du har opdaget fejlen. Det er din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Dersom du opdager en fejl, skal du rette henvendelse til Butiksskilte.com. Du kan som udgangspunkt kun klage over fejl, der viser sig senest 2 år efter du har fået varen leveret. For varer med begrænset holdbarhed, er din klagemulighed afgrænset af den holdbarhedsperiode, Butiksskilte.com har stillet dig i udsigt. Du kan som forbruger vælge om varen skal repareres eller byttes. Undtagelsen til denne hovedregel er, hvis ombytning er umulig eller vil medføre uforholdsmæssige store omkostninger for Butiksskilte.com.

Oplysningspligt
Aftaler (købsordrer) kan indgås på dansk eller engelsk og opbevares af virksomheden i 5 år, i henhold til bogføringsloven. Det er ikke muligt at tilgå kontrakten efterfølgende via vores website. Hvis du ønsker, at få tilsendt et nyt eksemplar af kontrakten pr. e-mail, så send en e-mail til:
mail@butiksskilte.com.

Fortrydelsesret
Butiksskilte.com yder 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag du modtager varen. Fortryder du købet, skal Butiksskilte.com underrettes herom senest 14 dage efter den dag, du fik varen i hænde. Du har pligt til at returnere varen i væsentlig samme stand og mængde, som den er modtaget, dette er også gældende for den emballage og infoskilte der er på varen. Du skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen. Du kan fortryde et køb ved enten at nægte at modtage varen, ved at overdrage varen til postvæsenet, eller ved at returnere varen på den angivne adresse.

Pris og betaling
I Butiksskilte.com har du mulighed for at betale med Dankort samt Visa. Alle priser hos Butiksskilte.com - på web-adressen
http://www.butiksskilte.com er ekskl. moms, og ekskl. porto/fragt.
Gældende til Grønland og Færøerne: Betaling finder sted ud fra Post Danmark"Carry On"(Fly) gældende rater.

 

Marsk Marketing